De Notaris

Wanneer je hebt besloten een huis te kopen en je bent het met de verkopende partij eens geworden over de prijs, is het tijd de notaris in te schakelen. Alle gemaakte afspraken tussen partijen worden door de notaris vastgelegd in de aankoopakte. Wanneer je met je partner een huis koopt kun je bij de notaris ook een samenlevingscontract opstellen.

Een overzicht van de zaken waar je een notaris voor nodig hebt:

Transportakte

De transportakte wordt ook wel de leveringsakte genoemd. In de transportakte worden de voorwaarden van de koop van een woning geregeld. Voordat de transportakte kan worden gepasseerd zoekt de notaris uit of je als eigenaar van de woning kan worden ingeschreven in het Kadaster. Dit kan alleen wanneer er geen beslagen of andere rechten zijn gevestigd op de woning. De kosten voor het opstellen van een transportakte verschillen per notaris, en lopen uiteen van 500 tot 1000 euro. Het is daarom aan te bevelen bij verschillende notarissen navraag te doen naar de kosten.

Hypotheekakte

In de hypotheekakte staan de afspraken tussen de bank (of andere geldverstrekker) en jou beschreven. Zo wordt de woning, oftewel het onderpand beschreven en de totale schuld vastgelegd. Ook wordt in de hypotheekakte beschreven wat de verdere voorwaarden van de hypotheek zijn, zoals het rentepercentage, de aflossing en een eventuele boete bij tussentijdse aflossing.

Samenlevingscontract

Als je niet getrouwd bent, maar wel samen een huis koopt, is het verstandig een en ander vast te leggen tussen je partner en jouzelf. Dit kun je bij de notaris doen in een samenlevingscontract. In het samenlevingscontract leg je vast wie wat bezit van de inboedel. Wanneer jij en je partner eventueel uit elkaar gaan heb je in ieder geval financiƫle duidelijkheid.

Let op: naast het laten opstellen van een samenlevingscontract, is het ook verstandig een testament te laten opmaken, aangezien het samenlevingscontract alleen de roerende zaken (je persoonlijke spullen) dekt en niet de onroerende zaken. Kortgezegd kan de familie van je partner na diens overlijden aanspraak maken op zijn/haar deel van de woning die jullie samen gekocht hebben als er geen testament is opgemaakt, waarin jullie elkaar als erfgenaam aanwijzen.