Een starterslening: ook in jouw gemeente?

Publicatiedatum: 12-12-2013

Ongeveer vijftig procent van alle Nederlandse gemeenten verstrekt tegenwoordig een starterslening voor starters die een huis willen kopen. Een starterslening is een door de gemeente verstrekte lening voor starters die zonder deze hulp niet in staat zijn een huis te kopen. Huizen zijn tegenwoordig vaak te duur en de voorwaarden om te lenen bij de bank zijn een stuk scherper dan voorheen. Om deze uitdaging te tackelen, kiezen veel gemeentes voor het uitgeven van startersleningen, om het zo aantrekkelijk te houden voor jonge mensen zich te vestigen in de gemeente.

Starters die net de woningmarkt betreden kunnen met de starterslening maximaal twintig procent van de koopkosten van hun woning bekostigen. De starterslening heeft op z’n hoogst een looptijd van 30 jaar en een rentevaste periode van 15 jaar. De maximale hoogte van de lening verschilt per gemeente, maar ligt zo rond de 25 à 30 duizend euro. De maximale aankoopprijs verschilt tevens per gemeente, maar is ongeveer 220.000 euro.

De starterslening komt feitelijk bovenop de bestaande lening die je afsluit voor de hypotheek. Bovendien wordt de hypotheekrenteaftrek behouden en dat terwijl de starterslening in de eerste jaren aflossingsvrij is. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, www.svn.nl, zijn de voorwaarden en handleiding tot aanvraag uitgelegd. Wij hebben de voorwaarden kort voor je op een rijtje gezet.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een starterslening?

  • Uitsluitend de eerste koopwoning kan worden gefinancierd met een starterslening.
  • De lening is gebonden aan een maximum van ongeveer 30.000 euro.
  • De starterslening is alleen te verkrijgen als jouw inkomen of eigen vermogen niet voldoet om de woonlasten van de hypotheek te dragen.
  • De hypotheek moet NHG (Nationale Hypotheek Garantie) hebben, met een rentevaste periode van 10 jaar of meer.
  • De koopsom van het huis bedraagt maximaal 250.000 euro (juni 2015).
  • Iedere gemeente heeft nog haar eigen voorwaarden, m.b.t. een buurt waarin de woning staat, leeftijd van de koper of leeftijd van de woning.

Uit de praktijk blijkt dat deze voorwaarden nogal verschillen per gemeente. Voor actuele informatie kun je dus het beste bij je gemeente informeren.
Heb je interesse in een startershypotheek? Kijk dan hier.