Koopsubsidie

Sinds maart 2010 is het helaas niet langer meer mogelijk gebruik te maken van koopsubsidie. Vanwege overschrijding van het budget worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Ongeveer 30.000 huishoudens hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze subsidie, waarbij ze een tegemoetkoming van ongeveer € 120,- per maand ontvingen.

Wat is koopsubsidie

Om het woningbezit te bevorderen kwam de overheid huizenkopers in het verleden tegemoet met de koopsubsidie – eigenlijk de Eigenwoningbijdrage genoemd, zoals vastgelegd in de Wet Bevordering Eigenwoningbezit. De koopsubsidie zou het ook mensen met een lager inkomen mogelijk maken een huis te kopen. Het zou hier gaan om een maximaal hypotheekbedrag van € 181.000 waarbij de maximale koopsom € 168.000 was.

Voorwaarden koopsubsidie

De koopsubsidie was inkomensafhankelijk, hoe lager het inkomen, hoe hoger de subsidie. Aanvragers met een vermogen hoger dan € 21.000 kwamen niet in aanmerking voor de koopsubsidie. Daarnaast was een voorwaarde dat de hypotheeknemer minimaal 18 jaar oud was en de aanvrager de afgelopen 3 jaar een koophuis in bezit had.

Om in aanmerking te komen voor de koopsubsidie moest de hypotheek zijn aangesloten bij de NHG, de Nationale Hypotheek Garantie.

Alternatieven

Afhankelijk van de gemeente waarin je woont, kun je wellicht wel in aanmerking komen voor een Starterslening. Dit is een extra lening naast je hypotheek, bedoeld om net dat “beetje” dat je tekort komt, bij te lenen. Het maximum bedrag dat je kunt lenen, ligt gemiddeld rond de € 20.000,-.