Wet Bevordering Eigenwoningbezit

In de Wet Bevordering Eigenwoningbezit werd onder andere de koopsubsidie geregeld, ook wel bekend als de Eigenwoningbijdrage. Deze subsidie verlaagde de drempel voor mensen met lagere inkomens een eigen huis te kopen.

De koopsubsidie is ondertussen vervallen. Er bestaan nog wel andere regelingen die tot doel hebben starters op de woningmarkt te helpen, zoals de Nationale Hypotheek Garantie.