Starterslening

Wat is een starterslening?

De starterslening is een lening die naast de hypotheek bij zo’n 200 gemeenten in Nederland kan worden afgesloten. Een groot voordeel is dat de eerste drie jaar van de lening geen rente en aflossing hoeft te worden betaald. Na deze drie jaar vindt een hertoetsing plaats, op basis hiervan wordt bepaald hoeveel de maandlasten zullen bedragen. Daarnaast kent de starterslening een rentevaste periode van 15 jaar.

De starterslening kan worden aangevraagd in de gemeente waar je woonachtig bent, wanneer de gemeente dit aanbiedt. Elke gemeente bepaalt zelf aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een starterslening.

Anders dan de koopsubsidie blijft de starterslening in 2013 wel bestaan.

Startersleningen per stad

Veel gemeenten zijn gestopt met het verstrekken van startersleningen, voornamelijk doordat het budget van de gemeenten opgebruikt is. De populariteit van startersleningen werd onverwachts groot vooral vanwege het opraken van het budget van de koopsubsidie.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een Starterslening, informeer dan bij jouw gemeente.