Nationale Hypotheek Garantie

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De NHG, de Nationale Hypotheek Garantie, zorgt ervoor dat je bij onvoorziene omstandigheden niet met een restschuld achterblijft. Het kan voorkomen dat je een hypotheek hebt afgesloten maar door bijvoorbeeld het verliezen van je baan, arbeidsongeschiktheid of het stuklopen van een relatie je de maandelijkse lasten niet meer kunt opbrengen. De Nationale Hypotheek Garantie kan ook worden gebruikt bij het financieren van een kwaliteitsverbetering aan een woning, zoals een verbouwing. Ondertussen is er voor ruim 157 miljard euro aan hypotheken door de NHG gewaarborgd.

Voordelen van de NHG

Omdat je met de NHG jouw bank meer zekerheid kunt bieden over de terugbetaling van de hypotheek, betaal je minder rente, oplopend tot wel 0,6%. Bovendien is die zekerheid erg fijn mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Aanvragen van de NHG

De aanvraag van de Nationale Hypotheekgarantie loopt via de bank of een tussenpersoon. Om in aanmerking te komen voor de NHG moet je voldoen aan een aantal voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de stichting die de NHG aanbiedt. Jouw bank of tussenpersoon beoordeelt of je voldoet aan de voorwaarden, enkele van deze voorwaarden zijn:

  • Vanaf 1 Juli 2015 mag de maximale hypotheek 245.000 euro bedragen om in aanmerking te komen voor NHG.
  • Er is een taxatierapport benodigd dat de marktwaarde van de woning inschat
  • In het geval van nieuwbouw is een Keurmerk Garantiewoning benodigd

Steeds meer gebruik van de NHG

Voor de NHG is een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar. Door de financiële crisis is de groep mensen die gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie sterk toegenomen. Zo zijn de gedwongen huizenverkopen met 75 procent toegenomen naar 3500 gedwongen verkopen in 2012. Hierdoor wordt verwacht dat binnen enkele jaren het budget voor de NHG is opgebruikt, zo meldt het AD. Om het intensiverende gebruik van de NHG op te vangen wordt het maximaal gegarandeerde hypotheekbedrag de komende jaren afgebouwd (zie aanvragen van de NHG).

Woonlastenfaciliteit

Een huis dat gedwongen wordt verkocht levert vaak flink minder op dan de actuele marktwaarde. Om ervoor te zorgen dat bij betalingsproblemen door onvoorziene omstandigheden het huis niet direct gedwongen moet worden verkocht is de woonlastenfaciliteit geïntroduceerd. Hiermee kan voor een periode van maximaal 2 jaar een deel van de woonlasten worden voldaan. Ook voor de woonlastenfaciliteit geldt dat uw bank of tussenpersoon beoordeelt of u in aanmerking komt.
In de praktijk wordt er weinig gebruik gemaakt van de woonlastenfaciliteit, veel mensen hebben er zelfs nog nooit van gehoord. Het is een lening, dus eigenlijk uitsluitend interessant als je binnen nu en 2 jaar een verbetering in je financiële situatie verwacht, bijvoorbeeld als je nu werkloos bent, maar verwacht binnen 2 jaar een baan te vinden.

Woonlastenverzekering

Als je een woonlastenverzekering hebt afgesloten, is het aanvragen van de woonlastenfaciliteit waarschijnlijk niet nodig, aangezien deze verzekering al een vangnet biedt. Je kunt ervoor kiezen om aan het begin van de looptijd een bedrag ineens (een koopsom) te betalen of een maandelijkse premie. Ook kun je zelf bepalen wat je verzekert (arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid) en in welke mate (bijvoorbeeld een gedeeltelijke aanvulling, in dit geval betaal je uiteraard ook minder premie).