Tijdelijk onderkomen voor starters

Publicatiedatum: 11-12-2013

Om de huisvestingsmogelijkheden van jongeren en starters die het ouderlijk huis verlaten te vergroten stelt de Cristenunie een starterscontract voor. Dit starterscontract zou het mogelijk maken een daarvoor bestemd huis tijdelijk te huren. Uitgangspunt is dat het huis betaalbaar is zodat doorstroming naar een ander huis binnen bereik komt.

Huurcontract van 5 jaar

Het starterscontract zou voor een periode van slechts 5 jaar gelden. In deze periode gaan starters er vaak behoorlijk op vooruit qua inkomen zodat doorstroom mogelijk wordt. Ook kan de starter gedurende de vijf jaar ingeschreven staan bij een sociale huurwoning stichting zodat met in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.